1973 yılında Muğla’nın Dalaman ilçesinde doğdu. 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı ve yüksek lisansını tamamlayarak İnşaat Yüksek Mühendisi unvanını aldı.

1998 yılında uzman yardımcılığı sınavını kazanarak Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)-İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. DPT’de Uzmanlık Tezini tamamladıktan sonra 2003 yılında Planlama Uzmanlığına atandı. 2004-2005 döneminde bulunduğu University of Illinois’de (ABD) ekonomi dalında yüksek lisans derecesini aldı. 2005-2010 yılları arasında, DPT’de ulaştırma sektöründen sorumlu Planlama Uzmanı olarak kamu yatırımlarında planlama, finansman ve izleme-değerlendirme konularında aktif olarak görev aldı.

2010 yılında Kamu Özel İşbirliği Dairesinin kurucu Başkanlığı’na atandı ve 2015 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Ocak 2015’ten itibaren İslam Kalkınma Bankası’nda altyapı projelerinin finansmanından sorumlu koordinatör olarak görev yaptı.

2017 yılında vekâleten İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne atandı. Kendisinin inşaat ve yatırımlar, ulaştırma, kamu özel işbirliği, özelleştirme, yatırımların finansmanı, ekonomi ve kalkınma konularında birçok ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.

Çok iyi derece İngilizce bilen Cem Galip Özenen, evli ve iki çocuk babasıdır.