1998 yılında ODTÜ Elektrik-Elektronik Bölümü’nden şeref listesinde mezun olmuş, daha sonra akademik çalışmalarına devam ederek yüksek lisans, doktora çalışmalarının ardından Doçent unvanını almıştır. Doç. Dr. Özbilgin çeşitli özel kuruluşlarda ve kamu kurumlarında bilişim alanında önemli görevlerde bulunduktan sonra akademik dünyaya geçmiştir. Halen Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta olan Doç. Dr. Özbilgin başta yönetim bilişim sistemleri, e-Devlet, e-Dönüşüm, BT yönetimi , bilgi güvenliği olmak üzere faklı bilişim konularında çalışmış, eğitimler vermiş ve yayınlar yapmıştır.

Türkiye Bilişim Derneği, ISSA ve ISACA gibi çeşitli ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve örgütlerde üst yönetici düzeyinde temsilcilik görevi yerine getirmekte ve danışmalık hizmetleri vermektedir.